Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.

Körpələr üçün istifadə qaydası

Sizin analıq mərhələnizə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz
Sağlamlıq və Həzm
Family_1year
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

1 yaş - Analara məsləhətlər

Nutritional and Breast Feeding Tips
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

1 yaş - Balaca uşağın İnki̇şafı

Your child and natural body resistance
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

6 ayından sonra - Analara məsləhətlər

Family nature
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

2 yaş - Analara məsləhətlər

Family with a kid
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

2 yaş - Balaca uşağın İnki̇şafi

Family nature
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

3 yaş - Analara məsləhətlər

Family nature
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

4 yaşında - Analara məsləhətlər

Family nature
Öyrəndiklərimiz və Təcrübələrimiz

5 yaşında - Analara məsləhətlər