Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Family nature

2 yaş - Analara məsləhətlər

Uşağınıza diqqət və özünə əminlik hissi verin

Uşağınıza ehtiyacı olduğu diqqət və inamı vermək vacibdir bununla o biləcək ki, siz həmişə onunla olacaqsınız. Bu ona dünyanı dərk etmək və tanımadığı naməlum sahələri fəth etmək üçün özünə inam verir.

Uşağa anası ilə ayırılıq həyəcanının öhdəsindən gəlməyə kömək edin

Tezliklə sizin uşağınız özü sizdən ayrılaraq uzun müddətə müxtəlif yerlərə gedəcək. Onu inandırın ki, siz onun yanına qayıdacaqsınız və hətta sizin yoxluğunuzda o mənfi reaksiya göstərsə belə bilməlidir ki, siz həmişə geri dönəcəksiniz.