Skip to main content

Süd sahəsində zəngin bilik və təcrübəsinə görə 140 il ərzində bütün dünyada etibar edirlər

FRISO SHIELD

FRISO
Uşağınızı daxildən o qədər güclü edin ki, böyümə və inkişaf yolu ağıla gəlməyən qədər möhkəm olsun.

Friso böyüməkdə olan uşağın qida ehtiyaclarını ödəmək üçün mühüm qidalandırıcı maddələrin birləşməsinə malikdir:


Prebiotik QOS (qalaktooliqosaxaridlər)

Vitamin D
Sümüklərin böyüməsi və inkişafı üçün mühümdür

DHA və ARA
Friso Gold dokozaheksaen (DHA) və araxidon (ARA) turşularının 1:1 nisbəti ilə tam balanslaşdırılmışdır.
DHA körpələrin görmə qabiliyətinin inkişafına kömək edir*

* 3 yaşa qədər uşaqlar üçün

timthumb72-250x300