Skip to main content

İSTİFADƏ QAYDALARI

 

Friso-nun Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Litva, Latviya saytına xoş gəlmisiniz. Bu sayt baş ofisi Stationsplein 4, (3818 LE) Amersfoort, Niderland ünvanında yerləşən FrieslandCampina Niderland Holdinq B.V. şirkəti tərəfindən (bundan sonra FRİESLANDCAMPİNA”) təklif olunur. Saytımızın ziyarətçiləri aşağıdakı qaydalara əməl etməlidirlər.

Tətbiq olunma

Bu sayta bütün ziyarətlər zamanı hazırkı qaydalar və istifadə şərtləri (bundan sonra “İstifadəçi Şərtləri”) vasitəsi ilə sizə təmin olunan bütün məlumat, məsləhət və ya xidmətlər (bundan sonra “Məlumat”) real həqiqəti bildirməklə tətbiq edilir. Bu saytdan istifadə edərkən siz “İstifadəçi Şərtləri” ilə razılaşmağı öhdənizə götürürsünüz. Bu ”İstifadəçi Şərtləri” hər zaman FRIESLANDCampina tərəfindən dəyişdirilə və ya düzəliş edilə bilər. Dəyişdirilmiş və ya düzəldilmiş “İstifadəçi Şərtləri” bu sayta yerləşdirilmə anından qüvvəyə minir.

Məlumat və məsuliyyət

“Məlumat” yalnız ümumi tanışlıq məqsədi üçündür. Saytdan istifadə zamanı (və ya istifadənin mümkünsüzlüyü ilə bağlı) yaranmış hər hansı zərər (“Məlumat” şübhəli, yanlışlığı, virus səbəbindən korlanmış, natamam məlumat və s.) üçün FRİESLANDCAMPİNA heç bir məsuliyyət daşımır, əgər bu zərər FRİESLANDCAMPİNA və ya onun aparıcı işçisi tərəfindən qəsdən qərəzli edilməyibsə.

Bundan başqa, FRİESLANDCAMPİNA virusların ötürülməsi və elektron əlaqələri üçün istifadə olunan kompyuter proqramları, üçüncü tərəfdən elektron əlaqələrin kəsilməsi və təhrif olunması, elektron əlaqələrinin tədarükünün kəsilməsi və ya gecikməsi ilə nəticələnən məhdudlaşdırılmayan ziyanlar daxil olmaqla elektron əlaqə vasitələrinin istifadəsindən yaranan ziyanlar üçün məsuliyyət daşımır.

Məxfilik siyasəti

Bu sayt vasitəsi ilə toplanan və ya təmin olunan şəxsi məlumatlar, yalnız FRIESLANDCampina-nın Məxfilik Qaydası əsasında istifadə edilir. Bu saytda yerləşən “İstifadəçi Şərtləri” FRIESLANDCampina-nın Məxfilik Qaydasına uyğun olmalıdır.

Əlaqəli saytlar

Bu sayt xarici internet saytlarına yönəltmələri təmin edə bilər. FRIESLANDCampina bu saytla əlaqəli olan və ya bu saytdan əlaqələnən internet saytlarının məzmun və istifadəsi üçün məsuliyyət daşımır. Belə xarici saytlar vasitəsi ilə sizin şəxsi məlumatlarınızın hər hansı formada yayılmasına FRIESLANDCampina-nın Məxfilik Siyasətinin aidiyatı yoxdur . 

Əqli mülkiyyət

Bu saytda müəllif hüquqları göstərilmədiyi halda və ya digər əqli mülkiyyət hüquqları daxil olmaqla və “Məlumat”- la bağlı bütün hüquqlar FRİESLANDCAMPİNA-ya məxsusdur.

İstifadəçilərə saytı və məlumatları oxumaq və şəxsi istifadəsi üçün nüsxəsini çıxartmağa icazə verilir, məsələn çap edərək və ya kompyuterin yaddaşınıda saxlayaraq.

Saytın və ya “Məlumat”-ın bütün digər istifadəsi, məsələn: hər hansı daxili internet saytında saytın saxlanması və yenidən çıxması, əlaqələrin yaranması, hər hansı digər internet saytı və saytlar arasında dərin bağlantı və ya mətn içində hiperyönəltmə FRİESLANDCAMPİNA-nın əvvəlcədən yazılı razılığını tələb edir.

FRİESLANDCAMPİNA və bu saytda təsvir olunan bütün digər əmtəə nişanları Friesland Brands B.V. şirkətinin və ya onun filiallarının qeydə alınmış əmtəə nişanıdır.

Arzuolunmayan ideyalar.

Əgər siz bu saytda və ya onun Əlavəsində könüllü ideya ilə mətnlər, şəkillər, səslər, proqramlar, və ya başqa məlumatlar (bundan sonra “Materiallar”) yerləşdirmək istəyirsinizsə bunu elektron məktubla və ya digər üsullarla FRİESLANDCAMPİNA-ya göndərsəniz, FRİESLANDCAMPİNA belə materiallardan tam həcmdə yararlanmaq, surətini çıxarmaq və ya kommersiya nöqteyi nəzərindən pulsuz istifadə etmək hüququna malikdir və FRİESLANDCAMPİNA belə materiallara görə hər hansı məxfilik öhdəliyini öz üzərinə götürmür.

Bundan başqa siz təminat verirsiniz ki, bu “Materiallar” qanunidir və digərlərinə ziyan vura bilməz. Əlavə “Materiallar” yerləşdirərkən, “Materiallar”-la bağlı əqli mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsində əməkdaşlığı öz öhdənizə götürürsünüz.

Siz “Materiallar” və ya onun hər hansı hissəsinə görə xüsusi zəmanət verirsiniz:

  • Digər şəxslərin hüquqlarını pozmur;
  • Portret hüquqlarının istifadəsinə icazə almadan şəxslərin (tanınmış) görüntüsünü və ya onun bir hissəsini əks etdirmir;
  • İstifadəçi müəllif hüquqlarına, əmtəə nişanlarına və ya digər hüquqlara (əqli mülkiyyət) icazəsi olmayan materiallardan istifadə etmir;
  • Pornoqrafik və ya digər xoşagəlməz, zərəli, təhqiredici, alçaldıcı, irqçi və ya ayrı-seçkili xarakterli materialardan ibarət deyil.

Hal-hazırda bunula siz öhdənizə götürürsünüz ki, “Materiallar”-in istifadəsi zamanı və ya intelektual mülkiyyət hüquq qaydalarını pozan materialların istismarı nəticəsində üçüncü tərəfə dəymiş zərərdən və üçüncü tərəfin bütün iddialarından, hərəkətlərinin məsuliyyətindən FRİESLANDCAMPİNANI azad edib uzaq tutacaqsınız.

FRIESLANDCampina həmçinin əlavə izahat vermədən öz saytından hər hansı “Materiallar”-dan tam və ya qismən imtina etmək, silmək, dəyişmək və məhv etmək hüququna malikdir.

Tətbiq edilə bilən Qanunvericilik və Yurisdiksiya.

Bu “İstifadəçi Şərtləri” yalnız Niderland qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. “İstifadəçi Şərtləri” ilə yaranan bütün mübahisələr mövcüd qanunvericilik daxil olmaqla məcburi normativ tələblər digər qanunlarla tənzimlənməyibsə onda Niderlandın Utrext şəhərində yerləşən səlahiyyətli məhkəməyə təqdim ediləcək.