Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
1 trimester

1 trimester - Vaci̇b mərhələ

Hamiləliyin 3 ayında sizin uşağınızın uzunluğu təxminən 7 sm, çəkisi 20 qram olur.
Hələ gözləri, qulaqları, burnu və əl-ayaq tam formalaşmasa da siz aydın olaraq onun başını və bədənini görə bilərsiniz. Bu mərhələdə o ayaq barmaqlarını tərpədərək, yumruqlarını sıxaraq, ağzı ilə əmmə hərəkətləri edərək öz əzələlərini hərəkət etdirməyə başlayacaq.
Onun sinir sistemi hazırda tam fəaliyyət göstərir. Beləliklə, siz qarnınıza toxunanda sizin körpəniz sizin toxunuşunuzu hiss edir, lakin siz onu hələ hiss etmirsiniz.