Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Family with a kid

2 yaş - Balaca uşağın İnki̇şafi

Dərk etmənin inkişafı

Sizin uşağınız indi təsvirləri anlaya bilər və “Böyük topu götür” kimi sözlərə cavab verə bilər. O, həmçinin hərfləri tanıya bilər.

Nitq inkişafı

O, aydın danışa bilir və mən, mənə, siz kimi əvəzliklərdən istifadə etməyə başlayır. O,  1 dən 5 dək  və hətta 10-dək saya bilər.

Hərəkət vərdişlərinin inkişafı

O, iki ayağı ilə birlikdə tullana, bir ayağını tarazlaşdıra, alçaq maneələrə dırmaşa və zərbə vura bilər.

Sosial və emosional inkişafı.

Uşaq özündən daha çox əmindi, o həmyaşıdları və özündən yaşca böyük uşaqlarla münasibətlər qura bilir, müstəqil olaraq müxtəlif işlər görməyə çalışır.