Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
cd

Welcome To The
Friso Gold® Way Program!

From pregnancy and through motherhood, we're always looking to make your Mum-ventures a happier one!

cd
vf

Amazing Offers

Discounts on play items, products, or fun activities from our partners – just so you and the little one can always have the best!

cd

Fun Contests

Bond with your little one and nurture their talents with fun contests, and greater prizes up for grabs.

cd

Mum Content

Motherhood is a beautiful process. Let us help your Mum-ventures with some extra tips, tricks, and informational articles for you and the little one.

cd

Promotion Updates

Be in the know! We want you to always get first dibs for Fun-tastic promotions on Friso Gold® products.

Just request for a sample today and be part of the Friso Gold® Way Program

If you’ve requested for a sample – be on the lookout for our welcome email! 

You’re the best, Mum!