Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
FrisoGold-Privileges-02- Banner

Friso Gold Privileges

Begin your journey of rewards with your purchase of Friso Gold 3 or Friso Gold 4. You’ll enjoy savings of up to RM100.

tin

Getting rewarded is easy!

To enjoy what's in store for you, all you need to do is register your details at selected outlets and your journey of rewards begin.

T&C applied

steps

Earning Points Is Even Easier!

You will be awarded with points for every purchase of Friso Gold 3 and Friso Gold 4, which you can use to enjoy great savings!

*Each Program member will be limited to purchasing a maximum of 24 units/month of any of the following Friso Gold products: Friso Gold 3 (900g), Friso Gold 3 (1.2kg), Friso Gold 4 (900g), Friso Gold 4 (1.2kg). Any purchase above the maximum of 24 units can still be made, but no further loyalty member points will be awarded for that month.

How to earn points?

box1-en-unit

Purchase Friso Gold 3 or Friso Gold 4 1.2kg

box2-en-unit

Purchase Friso Gold 3 or Friso Gold 4 900g  

Turn your points into savings!

 

Example of points redemption

box3

RM35 off your purchase of Friso Gold 3 and Friso Gold 4

box4

RM1 off your purchase of Friso Gold 3 and Friso Gold 4

Minimum points required to make a redemption: 35 points
Maximum points that can be used for each redemption: 100 points