Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Your child and natural body resistance

Sizin körpəniz və onun orqanizminin təbii müdafiəsi

Sizin körpənizin həyatının ilk illəri maraqlı səyahət kimidir: ilk olaraq bərk qida, dişlərin və cəhdlərin yaranmaları iməkləmək, danışıq fəaliyyətinin başlanğıcına qədər – sizin körpəniz hər yeni bacarıqlara tez yiyələnərək gündəlik həyat tərzi keçirir. Beləliklə, böyümək və inkişaf etmək üçün, sizin uşağınız sağlam olmalıdır. Və möhkəm sağlamlıq sağlam bağırsaqlardan başlanır.

Sağlam bağırsaqlar sizin körpənizi müxtəlif xəstəliklərdən və naxoşluqlardan müdafiə edir, xüsusilə: ishal və qəbizlikdən. Əgər uşaqda immun sistem möhkəmdirsə və yaxşı formalaşıbsa, mikroorqanizmlər əleyhinə təbii müdafiəni təmin edən əkscismləri istehsal edir. Friso Gold faydalı bakteriyaların miqdarını artırmağa kömək edir, hansılar ki, uşağınızın immun sistemi lazımi yardımı alır.

Həmişə düzgün gigiyenaya riayət olunmasına baxmayaraq, uşağınız bəzi mikroblara yoluxduqda narahat olmayın. Onlar güclü immun sistemin yaranmasına kömək edir, hansı ki, sizin körpəniz bu halda sağlam və şən qalaraq onu əhatə edən dünyanı təhlükəsiz tədqiq edə biləcək.