Skip to main content

Otdan son məhsuladək Bütün Friso məhsulları yüksək keyfiyyətə malikdir. Niyə? Çünki biz bütün istehsala - inəyin yediyi otdan son məhsuladək olan prosesə nəzarət edirik.