Skip to main content
Family with a kid

5 yaşında - Uşağınızın İnki̇şafi

Hərəkət vərdişlərinin inkişafı

İndi sizin uşağınız hesablama çubuqlarını sərbəst tuta bilir, qaycı vasitəsi ilə xətt boyu kəsir və hətta yüngül ev işlərində kömək edə bilir.

Emosional inkişaf

Özü sərbəst sakitləşir.

Sosial inkişaf
İndiki zamanda sizin uşağınız dostlar əhatəsindədir.