Skip to main content
Family nature

5 yaşında - Analara məsləhətlər

Uşağınızın sosial bacarığını inkişaf etdirin

Onu yeni dostlar tapmağa və digərləri ilə bölüşməyə həvəsləndirin.

Onu yeni əşyaları tədqiq etməyə və öyrənməyə həvəsləndirin

Uşağınızın hər çətinliyinə kömək etməyin. Bunun əvəzində imkan verin bu çətinliyi özü müstəqil həll edərək özünə inam yaratsın.