Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Family with a kid

4 yaşında - Uşağınızın İnki̇şafi

Dərk etmənin inkişafı

Məntiqi təfəkkür vərdişləri tədricən toplanır və sizin uşağınız hal-hazırda səbəb-nəticə əlaqələrini dərk edə bilir. O, müstəqil olaraq problemlərini həll edə və digər insanların hisslərini nəzərə ala bilir.

Hərəkət vərdişlərinin inkişafı

O, oxşar təlimatları və formaları fərqləndirə bilir, yumor hissini göstərməyə başlayır və hətta şıltaqlıq etməklə insanları əyləndirməyə çalışır.

Özünə qayğı vərdişlərinin inkişafı
Sizin uşağınız sərbəst olmağa başlayır, səhərlər paltarını sərbəst geyinə bilir və özü yatmazdan əvvəl dişlərini təmizləyir.