Skip to main content
Family with a kid

4 yaşında - Uşağınızın İnki̇şafi

Dərk etmənin inkişafı

Məntiqi təfəkkür vərdişləri tədricən toplanır və sizin uşağınız hal-hazırda səbəb-nəticə əlaqələrini dərk edə bilir. O, müstəqil olaraq problemlərini həll edə və digər insanların hisslərini nəzərə ala bilir.

Hərəkət vərdişlərinin inkişafı

O, oxşar təlimatları və formaları fərqləndirə bilir, yumor hissini göstərməyə başlayır və hətta şıltaqlıq etməklə insanları əyləndirməyə çalışır.

Özünə qayğı vərdişlərinin inkişafı
Sizin uşağınız sərbəst olmağa başlayır, səhərlər paltarını sərbəst geyinə bilir və özü yatmazdan əvvəl dişlərini təmizləyir.