Skip to main content
Family nature

4 yaşında - Analara məsləhətlər

Uşağınızın marağını təmin edin

Uşağınıza onu əhatə edən əşyalar haqqında düşünmək və tədqiq etməyə kömək etmək üçün müxtəlif üsulları sınaqdan keçirdin.

Uşağınıza qarşılıqlı nizam-intizamı öyrədin

Uşağınıza mərhəmət hissinin mənasını anlamağa kömək edin və ona hərəkətlərinin nəticələrini izah edin.

Müstəqilliyə həvəsləndirmək

Uşağınızın ondan tələb etmədən gördüyü işlərə görə tərifləyin, məsələn “Baxın necə ağıllıdır, dişlərini yuduqdan sonra düz çarpayıya tərəf yatmağa gedir”.