Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Family nature

4 yaşında - Analara məsləhətlər

Uşağınızın marağını təmin edin

Uşağınıza onu əhatə edən əşyalar haqqında düşünmək və tədqiq etməyə kömək etmək üçün müxtəlif üsulları sınaqdan keçirdin.

Uşağınıza qarşılıqlı nizam-intizamı öyrədin

Uşağınıza mərhəmət hissinin mənasını anlamağa kömək edin və ona hərəkətlərinin nəticələrini izah edin.

Müstəqilliyə həvəsləndirmək

Uşağınızın ondan tələb etmədən gördüyü işlərə görə tərifləyin, məsələn “Baxın necə ağıllıdır, dişlərini yuduqdan sonra düz çarpayıya tərəf yatmağa gedir”.