Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Family with a kid

3 yaş - Balaca Uşağın İnki̇şafi

Emosional inkişafı

Sizin uşağınız yad emosiyalara və davranışlara çox həssas olur.

Nitq inkişafı

Eşitmə və nitq qabiliyətinin sürətlə inkişaf etdiyinə görə sizin uşağınız indi “kim, nə, hara, nə vaxt və niyə” suallarına cavab verə bilər.

Hərəkət vərdişlərinin inkişafı

Əl hərəkətləri əvvəlkinə nisbətən daha bacarıqlı olur, sizin uşağınız yeniliklər yaratmağa cəhd edir; o, velosiped, yellənçək  və sair kimi bədən hərəkətləri ilə özünü xoşbəxt hiss edəcək. Bundan əlavə uşağınız telefonu stoldan götürmək kimi sadə ev işlərində sizə kömək etməkdən zövq alacaq.

Sosial inkişafı

Başqa uşaqlarla oynamaqdan tədricən zövq alır.