Skip to main content
Family nature

3 yaş - Analara məsləhətlər

Balacanın bacarıqların inkişaf etdirilməsinə bələdçilik edin

Suallar və cavablar vasitəsilə siz uşağınızın dil öyrənmə bacarığını inkişaf etdirə bilərsiniz. Valideynlər uşaqlarına yeni sözlər və cümlələr öyrədərək cümlələrə yeni sözlər əlavə etməklə nitqi genişləndirə bilərlər. Siz onların hisslərini və ehtiyaclarını şifahi bölüşərək onlara istiqamət verə bilərsiniz.

Müstəqilliyə həvəsləndirmək

Uşağınıza yatağını düzəltməyə, oyuncaqlarını yığmağa və başqa yüngül işlər görməyə icazə verin.

Fitnes

Sağlam orqanizm üçün hər gün gimnastika etməsini dəstəkləyin.