Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Family nature

3 yaş - Analara məsləhətlər

Balacanın bacarıqların inkişaf etdirilməsinə bələdçilik edin

Suallar və cavablar vasitəsilə siz uşağınızın dil öyrənmə bacarığını inkişaf etdirə bilərsiniz. Valideynlər uşaqlarına yeni sözlər və cümlələr öyrədərək cümlələrə yeni sözlər əlavə etməklə nitqi genişləndirə bilərlər. Siz onların hisslərini və ehtiyaclarını şifahi bölüşərək onlara istiqamət verə bilərsiniz.

Müstəqilliyə həvəsləndirmək

Uşağınıza yatağını düzəltməyə, oyuncaqlarını yığmağa və başqa yüngül işlər görməyə icazə verin.

Fitnes

Sağlam orqanizm üçün hər gün gimnastika etməsini dəstəkləyin.