Skip to main content
Your pregnancy Trimester 3

3 trimester - Uşağınızın İnki̇şafi

Hamiləliyin 9 ayında sizin uşağınız təxminən 45 sm yaxın uzunluqda və 2,5 kq çəkidə olmalıdır.

Sizin uşağınız hal-hazırda bədəninin bir çox hərəkətlərinə nəzarət edir, siz uşağınızın bir çox hərəkətlərini hiss edə bilərsiniz, hətta hıçqırığın səbəb olduğu titrəyişini də. Onun orqanlarının sistemi hal-hazırda tam formalaşıb. O tam formalaşan kiprikləri ilə artıq gözünü qırpa bilər və başında çoxlu tükə malik ola bilər. Onun əl və ayaq barmaqlarındakı dırnaqları da uzanıb.