Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.
Your pregnancy Trimester 3

3 trimester - Uşağınızın İnki̇şafi

Hamiləliyin 9 ayında sizin uşağınız təxminən 45 sm yaxın uzunluqda və 2,5 kq çəkidə olmalıdır.

Sizin uşağınız hal-hazırda bədəninin bir çox hərəkətlərinə nəzarət edir, siz uşağınızın bir çox hərəkətlərini hiss edə bilərsiniz, hətta hıçqırığın səbəb olduğu titrəyişini də. Onun orqanlarının sistemi hal-hazırda tam formalaşıb. O tam formalaşan kiprikləri ilə artıq gözünü qırpa bilər və başında çoxlu tükə malik ola bilər. Onun əl və ayaq barmaqlarındakı dırnaqları da uzanıb.