Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.

Süd sahəsində zəngin bilik və təcrübəsinə görə 140 il ərzində bütün dünyada etibar edirlər

FRISO SHIELD

FRISO
Uşağınızı daxildən o qədər güclü edin ki, böyümə və inkişaf yolu ağıla gəlməyən qədər möhkəm olsun.

Friso böyüməkdə olan uşağın qida ehtiyaclarını ödəmək üçün mühüm qidalandırıcı maddələrin birləşməsinə malikdir:


Prebiotik QOS (qalaktooliqosaxaridlər)

Vitamin D
Sümüklərin böyüməsi və inkişafı üçün mühümdür

DHA və ARA
Friso Gold dokozaheksaen (DHA) və araxidon (ARA) turşularının 1:1 nisbəti ilə tam balanslaşdırılmışdır.
DHA körpələrin görmə qabiliyətinin inkişafına kömək edir*

* 3 yaşa qədər uşaqlar üçün

timthumb72-250x300