Skip to main content

Friso Gold®
Mərhələ 2

İlk addımlar

Friso Gold®
Mərhələ 2

  • 6 aydan yuxarı,ardıcıl süd qatışığı
    Bu mühüm mərhələdə Friso Gold 2 körpələrin inkişafına dəstək üçün onu bütün vacib qidalandırıcı maddələrlə təmin edir. O, Dokozaheksayen (DHA) və Araxidon (ARA) turşusu, dəmir, selen, nukleotidlər və taurin kimi qidalı maddələrlə yaxşı balanslaşdırılmışdır.

QİDALANMA

Vitamin A:
Normal görmə qabiliyətini təmin edir.

Vitamin C:
Dəmirin mənimsənilməsini təmin edir və immun sisteminin normal funksiyasına kömək edir.

Selen:
İmmun sisteminin normal funksiyasına kömək edir.

Kalsium və vitamin D:
Uşaqlarda sümüklərin böyüməsi və inkişafı üçün vacibdir.

  • Mənim uşağımda qəbizlik var. Mən südü durulaşdıra bilərəmmi?

    Xeyr, uşağınız süd qatışığının hazırlanma qaydalarına uyğun olaraq qidalandırıcı maddələri maksimum miqdarını qəbul etməlidir. Buna görə də süd qatışığı durulaşdırılmamalıdır. Körpəyə qida arası əlavə su vermək daha məqsədə uyğundur.

Başqa anaların rəyləri