Skip to main content
Vacib Qeyd!
Ana südü ilə qidalanma uşaqların sağlam artımı və inkişafı üçün ən yaxşı qidalanmadır. Ana südünün lazımi miqdarda və keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün analar ana südü ilə düzgün qidalandırma ilə bağlı təlimatlar almalıdırlar. Zəruri hal olmadan qismən və ya tam olaraq süni qidalandırmağa başlamaq və ya digər əlavə qida və içkilərlə qidalandırmaq ana südü ilə qidalanmağa mənfi təsir edə bilər, hansı ki, bu geri dönülməz hal ola bilər. Analar körpələrini süd qatışıqları ilə qidalandırmağı qərara gəlməzdən öncə və ya ana südü ilə qidalandırmada çətinlik olan zaman öz həkimi ilə məsləhətləşməli və sosial və maddi nəticələri nəzərə almalıdırlar. Süd qatışıqlarının, digər əlavə qida və içkilərin qeyri uyğun və qeyri zəruri istifadəsi sağlamlığa təhlükə ola bildiyi üçün onların hazırlanma və saxlanma təlimatlarına mütləq əməl edilməlidir.

Friso Gold®
Mərhələ 2

İlk addımlar

Friso Gold®
Mərhələ 2

  • 6 aydan yuxarı,ardıcıl süd qatışığı
    Bu mühüm mərhələdə Friso Gold 2 körpələrin inkişafına dəstək üçün onu bütün vacib qidalandırıcı maddələrlə təmin edir. O, Dokozaheksayen (DHA) və Araxidon (ARA) turşusu, dəmir, selen, nukleotidlər və taurin kimi qidalı maddələrlə yaxşı balanslaşdırılmışdır.

QİDALANMA

Vitamin A:
Normal görmə qabiliyətini təmin edir.

Vitamin C:
Dəmirin mənimsənilməsini təmin edir və immun sisteminin normal funksiyasına kömək edir.

Selen:
İmmun sisteminin normal funksiyasına kömək edir.

Kalsium və vitamin D:
Uşaqlarda sümüklərin böyüməsi və inkişafı üçün vacibdir.

  • Mənim uşağımda qəbizlik var. Mən südü durulaşdıra bilərəmmi?

    Xeyr, uşağınız süd qatışığının hazırlanma qaydalarına uyğun olaraq qidalandırıcı maddələri maksimum miqdarını qəbul etməlidir. Buna görə də süd qatışığı durulaşdırılmamalıdır. Körpəyə qida arası əlavə su vermək daha məqsədə uyğundur.

Başqa anaların rəyləri